คลินิกกุมารเวช >
นพ.กฤษฎา สระใจ

นพ.กฤษฎา สระใจ

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 07.30 – 08.30 น.
  • วันอังคาร เวลา 07.30 – 08.30 น. และ 17.00 – 20.00 น.
  • วันพุธ เวลา 07.30 – 08.30 น.
  • วันพฤหัส เวลา 07.30 – 08.30 น. และ 17.00 – 20.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 07.30 – 08.30 น. และ 17.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 07.30 – 09.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.กฤษฎา สระใจ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724