คลินิกกุมารเวช >
พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาราชนคร

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724