คลินิกโรคหู คอ จมูก >
พ.ญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

พ.ญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

ศึกษาสาขา : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็ง

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724