คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.สราวุทย์ เอกวัฒนกิจ

นพ.สราวุทย์ เอกวัฒนกิจ

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง Surgery โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สราวุทย์ เอกวัฒนกิจ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724