คลินิกระบบทางเดินอาหาร และตับ >
พ.ญ.ศุภณา ชื่นสกุล

พ.ญ.ศุภณา ชื่นสกุล

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ทางเดินอาหารและตับ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.ศุภณา ชื่นสกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724