วิสัญญีแพทย์ >
พญ.อุษา เจริญสวรรค์

พญ.อุษา เจริญสวรรค์

ศึกษาสาขา : วิสัญญีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.อุษา เจริญสวรรค์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 055-021-724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724