คลินิกสูตินรีเวช >
นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัติเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724