คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : CVT

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2540 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • พ.ศ.2545 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยแพทย์ ร.พ.ศิริราช
 • พ.ศ.2550 วุฒิบัตรเฉพาะทาง Cvt ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...