คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.อำพล ซังเอียด

น.พ.อำพล ซังเอียด

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2545 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2551 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • พฤหัส, 17.30 - 20.30 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.อำพล ซังเอียด ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...