คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.เกษม เวชคุปต์

น.พ.เกษม เวชคุปต์

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ. 2517 แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ. 2525 วุฒิบัตรเฉพาะทางออร์โธปิดิส์
 • พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสาตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.เกษม เวชคุปต์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...