คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.เกียรติศักดิ์ เจริญสวรรค์

น.พ.เกียรติศักดิ์ เจริญสวรรค์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2527 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
 • พ.ศ. 2533 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยกรรม ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.เกียรติศักดิ์ เจริญสวรรค์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...