คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
น.พ. ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

น.พ. ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ยูโรวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2546 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ
 • พ.ศ. 2552 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ. ลาภชัย เศรษฐะทัตต์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...