คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
น.พ.ภัทร รอดอ่อง

น.พ.ภัทร รอดอ่อง

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ยูโรวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2558 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • อาทิตย์, 13.00 - 17.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ภัทร รอดอ่อง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...