คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

น.พ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2543 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์
 • พ.ศ.2553 Atcs ม.เชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...