คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.สูรย์ สอนปาน

น.พ.สูรย์ สอนปาน

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ. 2553 วุฒิบัติเฉพาะทางออร์โธร์ปิดิก ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • ,

ติดต่อนัดหมาย น.พ.สูรย์ สอนปาน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...