คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.ตริยาภา ธีระกุล

พญ.ตริยาภา ธีระกุล

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เฉพาะทางต่อยอดศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ตริยาภา ธีระกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724