คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
นพ.วัชระ พิภพมงคล

นพ.วัชระ พิภพมงคล

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  ตารางออกตรวจ :

   ติดต่อนัดหมาย นพ.วัชระ พิภพมงคล ได้ที่

   คลินิกที่เกี่ยวข้อง

   หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

   เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

   ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

   หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...