คลินิกระบบทางเดินอาหาร และตับ >
น.พ.วิบูล อุทัยแสงสุข

น.พ.วิบูล อุทัยแสงสุข

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ทางเดินอาหารและตับ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2528 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
  • พ.ศ. 2532 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 10.00 - 12.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.วิบูล อุทัยแสงสุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...