placeholder-1200x630

มะเร็งเต้านม

มะเร็งที่พบมากที่สุดในสุภาพสตรีไทยคือมะเร็งเต้านม ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยได้แก่โรคมะเร็งและมะเร็งที่พบมากที่สุดในสุภาพสตรีไทยคือมะเร็งเต้านม   แม้ว่าในปัจจุบันผลการรักษาจะน่าพอใจมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าในการรักษาทั้งการผ่าตัด, การใช้ยาและการฉายแสง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาสำหรับสตรีไทย ก็คือความรวดเร็วในการวินิจฉัย โดยเฉพาะในมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น

ปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในที่ทำให้ผลการรักษาดี ก็คือ การวินิจฉัยและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆของโรค ปัญหาในทางปฎิบัติก็คือมะเร็งเต้านมระยะแรกๆส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บ บางครั้งก็คลำไม่พบก้อนที่เต้านมด้วยซ้ำ นั่นจึงเป็นที่มาของคำแนะนำให้มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า

“ในผู้หญิงที่มีอายุ 40-69 ปีและไม่มีอาการผิดปกติ ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ด้รับการอบรมทุกปี และควรตรวจด้วยเครื่อง mammogram ทุก 1-2 ปี อาจใช้การตรวจ ultrasound ร่วมด้วย”

แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด

สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนั้น แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คือการรักษาหลายวิธีร่วมกัน เช่น การผ่าตัดร่วมกับการฉายแสงและรับยาเคมีบำบัด (ไม่ได้หมายความว่าต้องทำทุกอย่างหมดนะครับ แพทย์ผู้รักษาจะดูความเหมาะสมเป็นรายๆไป) นอกจากนี้การผ่าตัดโดยการสงวนเต้านมไว้ก็ยังสามารถทำได้ในผู้ป่วยหลายๆรายอีกด้วยมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากทุกท่านว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทั้ง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญและ การตรวจด้วยเครื่อง mammogram มีประโยชน์อย่างมากแม้แต่ในคนที่ไม่มีอาการผิดปกติ อย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะครับ

แหล่งที่มา :

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โรคฉี่หนู วายร้ายหน้าฝน !!

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคที่พบว่าระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝน น้ำฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมไหลมารวมกันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขัง ..

อ่านต่อ »

พฤติกรรมลูกก้าวร้าวที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ

ในปัจจุบันพบเด็กมีปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น อาทิ ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่และทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ มีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาถูกขัดใจ เช่น ตี เตะทำร้ายพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด

อ่านต่อ »

โรตาไวรัสคืออะไร

ถ้าอยู่ๆ เจ้าตัวเล็กวัยน้อยกว่า 2 ขวบ มีอาการอาเจียน มีไข้ ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ เหมือนอาหารไม่ย่อย อุจจาระเป็นฟอง มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วล่ะก็ สงสัยว่าเจ้าตัวเล็กจะโดนไวรัสโรต้าเล่นงานเข้าให้อยู่ได้ทุกที่หนีไม่พ้น

อ่านต่อ »