placeholder-1200x630

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ?

เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย ค้นหาโรคหรือการเป็นพาหะของโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และยังป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก และหากตรวจพบโรคจะได้รับการรักษา

ควรตรวจเลือดพื้นฐานอะไรบ้าง

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูความเข้มข้นของเลือด
  • ตรวจธาลัสซีเมีย (Hb typing) เพื่อประเมินว่าคู่สมรสเป็นโรคหรือพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้
  • ตรวจหมู่เลือด ABO  (หมู่เลือด A,B,AB,O) เพื่อทราบหมู่เลือดของแต่ละฝ่าย
  • ตรวจหมู่เลือด Rh  (Rh+ และ Rh-) คนไทยส่วนใหญ่มีหมู่เลือด Rh+ แต่บางคนอาจมีหมู่เลือด Rh- ซึ่งเป็นหมู่เลือดหายาก ถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีหมู่เลือด Rh- ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการตั้งครรภ์  เนื่องจากเมื่อคุณแม่มีหมู่เลือด Rh- คุณพ่อมีหมู่เลือด Rh+ และลูกในครรภ์มีหมู่เลือด Rh+ เหมือนคุณพ่อ เม็ดเลือดแดงของลูกมีโอกาสเข้าไปสู่กระแสเลือดของแม่ได้ในระหว่างที่มีการหลุดลอกของตัวรก คุณแม่จะสร้างภูมิมาต่อต้านแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงของลูก ลูกคนแรกจะปลอดภัย แต่ถ้าตั้งครรภ์ในท้องถัดไป ถ้าลูกในครรภ์มีหมู่เลือด Rh- เหมือนคุณแม่ ก็จะไม่มีการทำลายเม็ดเลือดแดงของลูก แต่ถ้าหากลูกมีหมู่เลือด Rh+ จะส่งผลให้ภูมิที่คุณแม่สร้างขึ้นจากลูกคนแรกไปทำลายเม็ดเลือดแดงของลูกคนที่สองและคนถัดๆไปได้ ทำให้ลูกมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง มีภาวะซีด หรือบางรายถ้ารุนแรงอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและภูมิคุ้มกัน  โรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์,เลือด และจากแม่สู่ลูก หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อีกฝ่ายหากยังไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี หากตรวจพบควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากมีติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ลูกพิการหรือแท้งได้ หากยังไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดอย่างน้อย 3 เดือน
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากมีการติดเชื้อของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ควรรับการรักษา
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หากตรวจพบเชื้อควรรับการรักษา และหาวิธีป้องกันการติดต่อไปยังคู่สมรสผ่านการมีเพศสัมพันธ์
แหล่งที่มา :

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย ค้นหาโรคหรือการเป็นพาหะของโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และยังป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก และหากตรวจพบโรคจะได้รับการรักษา

อ่านต่อ »

โรตาไวรัสคืออะไร

ถ้าอยู่ๆ เจ้าตัวเล็กวัยน้อยกว่า 2 ขวบ มีอาการอาเจียน มีไข้ ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ เหมือนอาหารไม่ย่อย อุจจาระเป็นฟอง มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วล่ะก็ สงสัยว่าเจ้าตัวเล็กจะโดนไวรัสโรต้าเล่นงานเข้าให้อยู่ได้ทุกที่หนีไม่พ้น

อ่านต่อ »