โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ราคา : 1,010 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 04/พ.ย./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 30/พ.ย./2023

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่ 4-30 พฤศจิกายน 2566 (ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566)
2. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 4 หรือโทร. 0-5505-1724 ต่อ 4201,4202

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้