โปรแกรม FIT & FIRM ดูแลพิเศษรายบุคคล

โปรแกรม FIT & FIRM ดูแลพิเศษรายบุคคล

รายละเอียดโปรแกรม FIT & FIRM ดูแลพิเศษรายบุคคล

ราคา : 9,500 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/ม.ค./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2023

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  • รับบริการได้ที่แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร. 0-5505-1899

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรม FIT & FIRM ดูแลพิเศษรายบุคคล

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรม FIT & FIRM ดูแลพิเศษรายบุคคล

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้