แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

รายละเอียดแพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ราคา : 175,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/พ.ค./2022

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ก.ค./2022

สิทธิประโยชน์ของแพ็คเกจ

  • รวมข้อเข่าเทียม 1 ชุด (ตามรุ่นที่กำหนด)
  • ค่าห้องพัก 4 คืน (รวมห้อง ICU 1คืน)
  • ค่าห้องผ่าตัด / ค่าการพยาบาล
  • ค่าอาหาร (ตามที่กำหนด)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์วิสัญญี
  • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
  • ค่ายาผู้ป่วยใน / ค่าเวชภัณฑ์
  • ค่ายากลับบ้าน (ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด)
  • (ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดตามดุลพินิจของแพทย์ / นัดหมาย 7 วันล่วงหน้าก่อนพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกกระดูกและข้อ โทร. 0-5505-1789

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจแพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้