ผ่าตัดกระดูกสันหลัง MISS

แพ็กเกจผ่ากระดูกสันหลัง MISS

รายละเอียดผ่าตัดกระดูกสันหลัง MISS

ราคา : 165,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/ม.ค./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2023

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566
  • การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ผู้ป่วยต้องชำระส่วนอื่นๆตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
  • ในกรณีที่ผู้ป่วยพักรักษาพยาบาลเกินระยะพักฟื้นที่กำหนดหรือมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเกินจากที่กำหนดโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง หักส่วนลด(ถ้ามี)
  • หากผู้รับบริการมีโรคแทรกซ้อน โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น การเข้าโครงการจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และหากแพทย์ให้เข้าโครงการได้ในส่วนของโรคแทรกซ้อน โรคประจำตัว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นส่วนเกินจ่ายตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกกระดูกและข้อ ชั้น 1 โทร. 0-5505-1789

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง MISS

ซื้อแพ็กเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง MISS

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้