ห้อง Deluxe (สำหรับเด็ก) ชั้น 6A

deluxe-child-patient-room

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า

deluxe-child-patient-room 6A
deluxe-child-patient-room 6A

ภาพบรรยากาศห้อง Deluxe (สำหรับเด็ก) ชั้น 6A

รายละเอียดห้อง Deluxe (สำหรับเด็ก) ชั้น 6A

พื้นที่ห้องพัก : 28 ตร.ม.

ค่าห้องพักรวม : 4,450 บาท

ค่าห้องพัก : 2,500 บาท

ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน : 450 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาล : 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...