ห้อง Standard Cohort ชั้น 8

ภาพบรรยากาศห้อง Standard Cohort ชั้น 8

รายละเอียดห้อง Standard Cohort ชั้น 8

พื้นที่ห้องพัก : 28 ตร.ม.

ค่าห้องพักรวม : 4,450 บาท

ค่าห้องพัก : 2,000 บาท

ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน : 450 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาล : 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...