คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : CVT

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724