บัตรชีววัฒนะ

บัตรชีววัฒนะมอบสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพตลอดอายุการเป็นสมาชิก ด้วยเทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่ง ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านของการดูแลรักษาสุขภาพอย่างดีที่สุด และไว้ใจแม้ในยามฉุกเฉิน ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เพื่อความอบอุ่นใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวท่าน และครอบครัวอย่างใกล้ชิด ท่านสมาชิกสามารถรับบริการ และสิทธิประโยชน์ได้ที่เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์

มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน สมัครเพียง 40,000 บาท อายุบัตร 3 ปี ครั้งเดียว บัตรเดียว เพื่อความอบอุ่นใจสูงสุดในการดูแลสุขภาพ

บัตรชีววัฒนะไพรม์แพลทินัม

มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก คนสำคัญ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในหรือแม้ในยามฉุกเฉิน ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรคด้วย เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า สมัครเพียง 14,000 บาท อายุบัตร 2 ปี ครั้งเดียว บัตรเดียว เพื่อความอบอุ่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการดูแลสุขภาพ

บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์

มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก คนสำคัญ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในหรือแม้ในยามฉุกเฉิน ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรคด้วย เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า สมัครเพียง 5,000 บาท ครั้งเดียว บัตรเดียว เพื่อความอบอุ่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในการดูแลสุขภาพตลอด 1 ปี

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือ รากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อย่างมีคุณภาพ บัตรจูเนียร์ ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ ในการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ สมัครเพียง 4,500 บาท อายุบัตร 3 ปี ครั้งเดียว บัตรเดียว เพื่อความอบอุ่นใจ ในการวางรากฐานสุขภาพที่ดี แก่ลูกหลาน

สรุปสิทธิประโยชน์จากบัตรชีววัฒนะแต่ละประเภท

สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ-1
สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ-2
สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ-3
สิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ-4

เงื่อนไขการรับบริการ

 1. โปรดแสดงบัตรสมาชิกก่อนการรับบริการทุกครั้ง
 2. รายการที่มีเครื่องหมาย (* ) สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 3. กรณีการโอนสิทธิ์ ผู้รับสิทธิ์ต้องทำการแสดงบัตรชีววัฒนะหรือสำเนาของเจ้าของบัตรชีววัฒนะที่ระบุรายชื่อผู้รับสิทธิ์พร้อมรายการสิทธิประโยชน์ที่ต้องการใช้ให้ชัดเจน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดหนึ่งรายการต่อหนึ่งครั้งเท่านั้น
 5. หากสมาชิกไม่สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาลอื่นในเครือที่ร่วมรายการ
 6. สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ์สมาชิกชีววัฒนะร่วมกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ ได้ ยกเว้นใช้สิทธิ์เพื่อใช้ชำระส่วนเกินที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเท่านั้น
 7. กรณีสมาชิกมีประกันสุขภาพควบคู่กับการเป็นสมาชิกชีววัฒนะ สมาชิกสามารถชำระค่าใช้จ่ายด้วยสิทธิ์ชีววัฒนะก่อน จากนั้น นำใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลไปเบิกจ่ายจากบริษัทประกันด้วยตนเอง
 8. กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย, ชำรุด, หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ชีววัฒนะโรงพยาบาลที่ท่านเป็นมาชิก เพื่อออกบัตรใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกใหม่ 100 บาท
 9. หากสมาชิกทำการยกเลิกบัตร โครงการชีววัฒนะขอสงวนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์งดใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายทุกรายการ
 11. สิทธิประโยชน์ทุกรายการ โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เครื่องมือพิเศษ CT MRI และ Ultrasound

การโอนบัตรสมาชิก

 1. สมาชิกสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอโอนบัตรสมาชิกให้กับบุคคลภายในครอบครัวที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ โรงพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดดังนี้
   • บัตร Value Gold ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร
   • บัตร Prime Platinum ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่สมัคร
   • บัตร Perfect Dimond ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
   • บัตร Junior ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
 2. ยกเว้นกรณีสมาชิกเสียชีวิต โครงการชีววัฒนะจะดำเนินการโอนบัตรสมาชิกให้ตามความประสงค์ของบุคคลภายในครอบครัว โดยสามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ชีววัฒนะโรงพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิก หรือติดต่อที่ 055-051724 ต่อ 9555
 3. การโอนบัตรสมาชิกให้บุคคลในครอบครัวทั้ง 2 กรณีข้างต้น จะมีค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกใหม่ 100 บาท

สามารถรับบริการและสิทธิประโยชน์ได้ที่เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
ทั้งหมด 35 แห่งทั่วประเทศ