สารจากผู้อำนวยการ

บอกถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพลำดับที่ 31 ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองย่านห้าแยกโคกมะตูม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ” เรามุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษาพยาบาล และด้านบริการ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นส่วนใหญ่

การบริการด้านการรักษา

เราให้บริการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมทั้งด้านการรักษาโรค การฟื้นฟู การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการดังนี้
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • คลินิกสูตินรีแพทย์
 • คลินิกวิสัญญีแพทย์
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกรังสี (X-Ray)
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
 • ศูนย์อุบัติเหตุ
 • คลินิกหัวใจ
 • คลินิกจักษุวิทยา
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • คลินิกทางเดินปัสสาวะ

เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และการบริการในอนาคตของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มุ่งเน้นการบริการที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามหลักปรัชญาของโรงพยาบาลที่ว่า “ณ สถานที่แห่งนี้ คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และคุณธรรมมาบรรจบกัน”

นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก