เกี่ยวกับ BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาล 6 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโ รงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล
โลโก้โรงพยาบาล ในเครือ BDMS

การรวมตัวกันของ 6 กลุ่มโรงพยาบาล

ก่อเกิดเป็นเครือข่ายทางการแพทย์ชั้นเยี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยตลอดไปจนประเทศกัมพูชา บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการยังรวมถึง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ ศูนย์วิเคราะห์โลหิตที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของไทยและอยู่ในระดับแนวหน้าของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ผู้ผลิตยา และบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอวิสเซส จำกัด บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ จำกัด พร้อมสนับสนุนการให้บริการของทุกโรงพยาบาลในเครือ
โลโก้ BDMS network partner
โลโก้ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ
มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้เอง ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการสามารถให้บริการทางเทคโนโลยี ทางการแพทย์ระดับสากลที่ดีที่สุดและระบบการส่งต่อรักษาผู้ป่วยที่เหนือกว่า มูลนิธิโรงพยาบาลกรุงเทพ องค์กรเพื่อการกุศลแห่งหนึ่งได้ถือกำเนิด ในปีพุทธศักราช 2527 เพื่อช่วยเหลือคนไข้อนาถา โดยเริ่มจากการให้ความอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความจำเป็นต้องเข้ารับ การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ต่อมามูลนิธิได้ขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้ยากไร้กว้างขึ้น โดยให้การสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ พร้อมปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิเวชดุสิต” ในปีพุทธศักราช 2539 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ทรงรับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ ในปีพุทธศักราช 2542