ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

บริการตรวจสุขภาพแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพเพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที แต่การตรวจสุขภาพประจำปีบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผลการตรวจที่แม่นยำ พร้อมดูแลและให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุข มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับท่าน นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกยังให้

บริการตรวจสุขภาพอื่นๆดังนี้

 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้

 • การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 • เจาะเลือดและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 • ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างได้ เช่น กาแฟ ชา หรือขนม เป็นต้น
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เวลาทำการ

จันทร์ – อาทิตย์  เวลา  07.00-16.00

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร. 0-5505-1724 ต่อ 4201-4202

บรรยากาศศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

คลินิกอื่น ๆ