คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง >
นพ.ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

นพ.ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ เฉพาะทางทรวงอก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก  โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา  17.00-20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724