คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : CVT

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2540 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ. 2545 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยแพทย์ ร.พ. ศิริราช
  • พ.ศ.2550 วุฒิบัตรเฉพาะทาง CVT ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • พฤหัส, 13.00 - 14.00 น. (ตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

ติดต่อนัดหมาย น.พ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...