คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Spine

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2550 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2557 วว. สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2559 ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อนุสาขาวิชาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2561 CERTIFICATE OF FELLOWSHIP IN MINIMAL INVASIVE AND ENDOSCOPIC SPINE SURGERY ณ THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA, SEOUL ST.MARY'S HOSPITAL เมืองโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ตารางออกตรวจ :

  • อาทิตย์, 08.00 - 11.00 น.

ติดต่อนัดหมาย นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...