คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล
นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขากระดูกสันหลัง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อนุสาขาวิชาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • CERTIFICATE OF FELLOWSHIP IN MINIMAL INVASIVE AND ENDOSCOPIC SPINE SURGERY  THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA, SEOUL ST.MARY’S HOSPITAL

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา  08.00 – 11.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724