คลินิกกุมารเวช >
น.พ.อภิชาต จันทรา

น.พ.อภิชาต จันทรา

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : หัวใจ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2543 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ. 2549 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ.2550 ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • อังคาร, 18.00 - 21.00 น.
  • พุธ, 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.อภิชาต จันทรา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...