คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.อาทิตย์ กรมประสิทธิ์

น.พ.อาทิตย์ กรมประสิทธิ์

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 13.00 - 15.30 น.

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.อาทิตย์ กรมประสิทธิ์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...