คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา

น.พ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Arthoruplasty and Tumor

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2542 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2549 วุฒิบัติศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
 • 2550 reseach fellowship in arthrglisty at merge hospital , miami florida ,Us

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...