คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา

นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Certificate of Fellowship in Hip and Knee Arthroplasty ณ Orthopaedic Institute Mercy Hospital เมืองไมอามี่ มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
  • Certificate of Fellowship in Sports Medicine ณ Memorial Herman Hospital, University of Texas เมืองฮิวส์ตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550

ตารางออกตรวจ :

 

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724