คลินิกโรคหู คอ จมูก >
น.พ.อัฐพล จุลพันธ์

น.พ.อัฐพล จุลพันธ์

ศึกษาสาขา : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : โรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • พ.ศ. 2556 วุฒิบัติเฉพาะทางสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • พ.ศ.2560 ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาวิชาโรคกล่องเสียง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.อัฐพล จุลพันธ์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหู คอ จมูก

  หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...