คลินิกสูตินรีเวช >
นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 19.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.บุญชัย นาคอริยกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724