คลินิกกุมารเวช >
พญ.บุญชิชญา ชำนาญไพร

พญ.บุญชิชญา ชำนาญไพร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • แพทยจบอนุสาขาอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ :

  • เริ่มเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
  • วันจันทร์ 17.00-20.00 น.
  • วันเสาร์ w2 และ w4 เวลา 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.บุญชิชญา ชำนาญไพร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724