คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรอนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ 18.00-20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724