คลินิกกุมารเวช >
พญ.ชยกมล นิยะสม

พญ.ชยกมล นิยะสม

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.00-20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ชยกมล นิยะสม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724