คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ชินพัฒน์ โภคศิริ

นพ.ชินพัฒน์ โภคศิริ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 07.30 – 15.00 น.
  • วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • วันพุธ เวลา 07.30 – 13.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ชินพัฒน์ โภคศิริ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724