คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์

ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยใบหน้าและขากรรไกร

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Tokyo Medical And Dental University

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724