คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ดาริกา สายทวี

ทพญ.ดาริกา สายทวี

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคเหงือก(ปริทันตวิทยา)

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2555 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2562 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์) ม.ขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 09.00 - 17.00 น.

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ดาริกา สายทวี ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

พร้อมมอบบริการทางทันตกรรมแบบครบครัน เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...