คลินิกอายุรกรรม, คลินิกไตเทียม >
น.พ.ธีระยุทธ หยกอุบล

น.พ.ธีระยุทธ หยกอุบล

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคไต

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2531 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ.2535 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ. 2542 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต ม.เชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์, 09.00 - 17.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ธีระยุทธ หยกอุบล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...