คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไต >
นพ.ธีระยุทธ หยกอุบล

นพ.ธีระยุทธ หยกอุบล

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคไต

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธีระยุทธ หยกอุบล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724