วิสัญญีแพทย์ >
นพ.เอกณัท รณชัช

นพ.เอกณัท รณชัช

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.เอกณัท รณชัช ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724