คลินิกกุมารเวช >
พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล

พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคภูมิแพ้

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • fellowship โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724