คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง

พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางด้านกระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724