คลินิกอายุรกรรม >
พ.ญ.จิตรา ตงพิพัฒน์

พ.ญ.จิตรา ตงพิพัฒน์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2526 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
 • พ.ศ. 2529 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหิดล

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.จิตรา ตงพิพัฒน์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพ

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...