คลินิกอายุรกรรม >
พญ.จิตรา ตงพิพัฒน์
พญ.จิตรา ตงพิพัฒน์

พญ.จิตรา ตงพิพัฒน์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล

ตารางออกตรวจ :

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

 

ติดต่อนัดหมาย พญ.จิตรา ตงพิพัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724